HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. NGUỒN NHÂN LỰC:

1.1     Ban lãnh đạo:

* Ông Nguyễn Được: Giám đốc công ty.

* Bà Cấn Hòa: Trưởng phòng kinh doanh – KCS.

* Ông Nguyễn Văn Phúc : Quản đốc phân xưởng Thang máng cáp

* Ông Kiều Văn Thanh : Quản đốc phân xưởng cửa chớp – gia công cơ khí.

* Bà Mỹ Hạnh: Kế toán trưởng- quản lý kế toán.

 

  • Kỹ sư, công nhân lành nghề:

Cán bộ kỹ thuật

 

Danh sách công nhân

2. NĂNG LỰC SẢN XUẤT:

2.1     Nhà máy:

2.1.1  Nhà máy sản xuất:

Nhà máy sản xuất

Máy móc

Phân xưởng sơn

Hình ảnh phân xưởng sơn tĩnh điện

Hình ảnh phân xưởng sơn tĩnh điện

Tài sản cố định:

Nhà máy: Bình Phú - Thạch Thất – Hà Nội

Tài sản cố định

  • Tài sản máy móc, thiết bị:

Máy móc thiết bị

  • Một số hình ảnh máy móc thực tế Công ty đang sử dụng:

1. Máy đột CNC:

Máy đột CNC

2. Máy cắt Plasma CNC:

Máy cắt Plasma CNC

3. Máy cắt tôn:

Máy cắt tôn

4. Máy chấn tôn:

Máy chấn tôn

5. Máy hàn mig.

Máy hàn MIG

6. Máy hàn điểm

Máy hàn điểm

7. Một số máy móc khác:

Máy móc khác

  • Văn phòng:
    • Các thiết bị văn phòng nhà máy :

Thiết bị văn phòng

3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

     3.1: Quy trình sản xuất.

Quy trình sản xuất

     3.2 Quy trình kiểm soát máy móc thiết bị.

Quy trình kiểm soát máy móc thiết bị

     3.3 Quy trình mua vật tư.

Quy trình mua vật tư

     3.4 Quy tuyển dụng và đào tạo.

Quy tuyển dụng và đào tạo

 

 

 HỒ SƠ KINH NGHIỆM

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ TRIỂN KHAI:

Dự án tiêu biểu

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU:


Hình ảnh sản phẩm và 1 số công trình đã thi công:

0974326412